Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phyllosticta capitalensis

Phyllosticta capitalensis
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Phyllosticta capitalensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Botryosphaeriales, Familj Phyllostictaceae, Släkte Phyllosticta, Art Phyllosticta capitalensis Henn. Synonymer Guignardia foeniculata (Mont.) Arx & E.Müll., Guignardia foeniculacea (Mont.) Arx & E.Müll., Guignardia aleuritis (Vassiljevsky) Aa, Guignardia aleuritidis (Vassiljevsky) Aa, Guignardia allamandae A.Pande & V.G.Rao, Phyllostictina concinna Syd., Guignardia concinna (Syd.) Aa, Melanops concinna Syd., Leptodothiorella concinna Syd., Caudophoma ehretiae B.V.Patil & Thirum., Guignardia eucalyptorum Crous, Phyllosticta eucalyptorum Crous & al., Guignardia smilacis A.J.Roy, Discochora smilacis (A.J.Roy) Bissett, Guignardia cocogena (Cooke) Punith., Sphaeria cocogena Cooke, Guignardia capsici Punith., Guignardia castanopsis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan., Guignardia castanopsidis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan., Phyllosticta castanopsidis C.C.Chen, Phyllosticta cocoicola (Bat.) Sivan., Phyllostictina cocoicola Bat., Guignardia cocoicola Punith., Guignardia coffeae Punith. & B.S.Lee, Phyllosticta coffeae-libericae Punith. & B.S.Lee, Guignardia dyerae Punith. & P.H.Wong, Guignardia perseae Punith., Guignardia pini Sivan., Discochora pini (Sivan.) Bissett & M.E.Palm, Guignardia heveae Syd. & P.Syd., Guignardia codiaei Thaung, Guignardia musicola Wulandari, L.Cai & K.D.Hyde, Guignardia stevensii Wulandari & K.D.Hyde, Guignardia miconiae Seixas & R.W.Barreto, Guignardia musae F.Stevens, Melanops aleuritis Vassiljevsky, Guignardia graminea Lobik, Sphaeria foeniculacea Mont., Phyllosticta concinna (Syd.) Aa, Phyllosticta eucalyptorum Crous, M.J.Wingf., F.A.Ferreira & Alfenas, Guignardia endophyllicola Okane, Nakagiri & Tad.Ito, Phyllostictina pyriformis E.K.Cash & A.M.J.Watson

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Phyllosticta capitalensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Botryosphaeriales  
 • Familj
  Phyllostictaceae  
 • Släkte
  Phyllosticta  
 • Art
  Phyllosticta capitalensisHenn.
  Synonymer
  Guignardia foeniculata (Mont.) Arx & E.Müll.
  Guignardia foeniculacea (Mont.) Arx & E.Müll.
  Guignardia aleuritis (Vassiljevsky) Aa
  Guignardia aleuritidis (Vassiljevsky) Aa
  Guignardia allamandae A.Pande & V.G.Rao
  Phyllostictina concinna Syd.
  Guignardia concinna (Syd.) Aa
  Melanops concinna Syd.
  Leptodothiorella concinna Syd.
  Caudophoma ehretiae B.V.Patil & Thirum.
  Guignardia eucalyptorum Crous
  Phyllosticta eucalyptorum Crous & al.
  Guignardia smilacis A.J.Roy
  Discochora smilacis (A.J.Roy) Bissett
  Guignardia cocogena (Cooke) Punith.
  Sphaeria cocogena Cooke
  Guignardia capsici Punith.
  Guignardia castanopsis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan.
  Guignardia castanopsidis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan.
  Phyllosticta castanopsidis C.C.Chen
  Phyllosticta cocoicola (Bat.) Sivan.
  Phyllostictina cocoicola Bat.
  Guignardia cocoicola Punith.
  Guignardia coffeae Punith. & B.S.Lee
  Phyllosticta coffeae-libericae Punith. & B.S.Lee
  Guignardia dyerae Punith. & P.H.Wong
  Guignardia perseae Punith.
  Guignardia pini Sivan.
  Discochora pini (Sivan.) Bissett & M.E.Palm
  Guignardia heveae Syd. & P.Syd.
  Guignardia codiaei Thaung
  Guignardia musicola Wulandari, L.Cai & K.D.Hyde
  Guignardia stevensii Wulandari & K.D.Hyde
  Guignardia miconiae Seixas & R.W.Barreto
  Guignardia musae F.Stevens
  Melanops aleuritis Vassiljevsky
  Guignardia graminea Lobik
  Sphaeria foeniculacea Mont.
  Phyllosticta concinna (Syd.) Aa
  Phyllosticta eucalyptorum Crous, M.J.Wingf., F.A.Ferreira & Alfenas
  Guignardia endophyllicola Okane, Nakagiri & Tad.Ito
  Phyllostictina pyriformis E.K.Cash & A.M.J.Watson

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Botryosphaeriales  
 • Familj
  Phyllostictaceae  
 • Släkte
  Phyllosticta  
 • Art
  Phyllosticta capitalensis, Henn.
  Synonymer
  Guignardia foeniculata (Mont.) Arx & E.Müll.
  Guignardia foeniculacea (Mont.) Arx & E.Müll.
  Guignardia aleuritis (Vassiljevsky) Aa
  Guignardia aleuritidis (Vassiljevsky) Aa
  Guignardia allamandae A.Pande & V.G.Rao
  Phyllostictina concinna Syd.
  Guignardia concinna (Syd.) Aa
  Melanops concinna Syd.
  Leptodothiorella concinna Syd.
  Caudophoma ehretiae B.V.Patil & Thirum.
  Guignardia eucalyptorum Crous
  Phyllosticta eucalyptorum Crous & al.
  Guignardia smilacis A.J.Roy
  Discochora smilacis (A.J.Roy) Bissett
  Guignardia cocogena (Cooke) Punith.
  Sphaeria cocogena Cooke
  Guignardia capsici Punith.
  Guignardia castanopsis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan.
  Guignardia castanopsidis W.H.Hsieh, Chi Y.Chen & Sivan.
  Phyllosticta castanopsidis C.C.Chen
  Phyllosticta cocoicola (Bat.) Sivan.
  Phyllostictina cocoicola Bat.
  Guignardia cocoicola Punith.
  Guignardia coffeae Punith. & B.S.Lee
  Phyllosticta coffeae-libericae Punith. & B.S.Lee
  Guignardia dyerae Punith. & P.H.Wong
  Guignardia perseae Punith.
  Guignardia pini Sivan.
  Discochora pini (Sivan.) Bissett & M.E.Palm
  Guignardia heveae Syd. & P.Syd.
  Guignardia codiaei Thaung
  Guignardia musicola Wulandari, L.Cai & K.D.Hyde
  Guignardia stevensii Wulandari & K.D.Hyde
  Guignardia miconiae Seixas & R.W.Barreto
  Guignardia musae F.Stevens
  Melanops aleuritis Vassiljevsky
  Guignardia graminea Lobik
  Sphaeria foeniculacea Mont.
  Phyllosticta concinna (Syd.) Aa
  Phyllosticta eucalyptorum Crous, M.J.Wingf., F.A.Ferreira & Alfenas
  Guignardia endophyllicola Okane, Nakagiri & Tad.Ito
  Phyllostictina pyriformis E.K.Cash & A.M.J.Watson
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.