Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hymenoscyphus phyllophilus

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hymenoscyphus phyllophilus
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Hymenoscyphus phyllophilus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Helotiaceae, Släkte Hymenoscyphus, Art Hymenoscyphus phyllophilus (Desm.) Kuntze Synonymer Peziza phyllophila Desm., Helotium phyllophilum (Desm.) Sacc., Pezicula phyllophila (Desm.) P.Karst., Phialea phyllophila (Desm.) Gillet, Hyaloscypha phyllophila (Desm.) Boud., Calycina phyllophila (Desm.) Baral

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Hymenoscyphus phyllophilus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Hymenoscyphus  
 • Art
  Hymenoscyphus phyllophilus(Desm.) Kuntze
  Synonymer
  Peziza phyllophila Desm.
  Helotium phyllophilum (Desm.) Sacc.
  Pezicula phyllophila (Desm.) P.Karst.
  Phialea phyllophila (Desm.) Gillet
  Hyaloscypha phyllophila (Desm.) Boud.
  Calycina phyllophila (Desm.) Baral

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Hymenoscyphus  
 • Art
  Hymenoscyphus phyllophilus, (Desm.) Kuntze
  Synonymer
  Peziza phyllophila Desm.
  Helotium phyllophilum (Desm.) Sacc.
  Pezicula phyllophila (Desm.) P.Karst.
  Phialea phyllophila (Desm.) Gillet
  Hyaloscypha phyllophila (Desm.) Boud.
  Calycina phyllophila (Desm.) Baral
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.