Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hortensiamjöldagg

Organismgrupp Övriga organismer Microsphaera polonica
Hortensiamjöldagg Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för hortensiamjöldagg
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Erysiphales (mjöldagg), Familj Erysiphaceae, Släkte Microsphaera, Art Microsphaera polonica Siemaszko - hortensiamjöldagg Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Observationer i Sverige för hortensiamjöldagg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Microsphaera  
 • Art
  Microsphaera polonicaSiemaszko - hortensiamjöldagg

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Microsphaera  
 • Art
  Microsphaera polonica, Siemaszko - hortensiamjöldagg
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.