Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Neopseudocercosporella brassicae

Neopseudocercosporella brassicae
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Neopseudocercosporella brassicae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Capnodiales, Familj Mycosphaerellaceae, Släkte Neopseudocercosporella, Art Neopseudocercosporella brassicae (Chevall.:Fr.) Videira & Crous Synonymer Asteroma brassicae Chevall.:Fr., Asteromella brassicae (Chevall.:Fr.) Boerema & Kesteren, Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau, Sphaeria brassicicola Duby

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Neopseudocercosporella brassicae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Neopseudocercosporella  
 • Art
  Neopseudocercosporella brassicae(Chevall.:Fr.) Videira & Crous
  Synonymer
  Asteroma brassicae Chevall.:Fr.
  Asteromella brassicae (Chevall.:Fr.) Boerema & Kesteren
  Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau
  Sphaeria brassicicola Duby

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Neopseudocercosporella  
 • Art
  Neopseudocercosporella brassicae, (Chevall.:Fr.) Videira & Crous
  Synonymer
  Asteroma brassicae Chevall.:Fr.
  Asteromella brassicae (Chevall.:Fr.) Boerema & Kesteren
  Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau
  Sphaeria brassicicola Duby
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.