Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Campodea staphylinus

Organismgrupp Övriga organismer Campodea staphylinus
  Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Campodea staphylinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Entognatha (urinsekter), Ordning Diplura (larvborstsvansar), Familj Campodeidae, Släkte Campodea, Art Campodea staphylinus Westwood, 1842 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Campodea staphylinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Entognatha - urinsekter 
 • Ordning
  Diplura - larvborstsvansar 
 • Familj
  Campodeidae  
 • Släkte
  Campodea  
 • Art
  Campodea staphylinusWestwood, 1842

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Entognatha - urinsekter 
 • Ordning
  Diplura - larvborstsvansar 
 • Familj
  Campodeidae  
 • Släkte
  Campodea  
 • Art
  Campodea staphylinus, Westwood, 1842
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.