Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nectria carneorosea

Nectria carneorosea
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Nectria carneorosea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Nectriaceae, Släkte Nectria, Art Nectria carneorosea Rehm Synonymer Cucurbitaria carneorosea (Rehm) Kuntze

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Nectria carneorosea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Nectriaceae  
 • Släkte
  Nectria  
 • Art
  Nectria carneoroseaRehm
  Synonymer
  Cucurbitaria carneorosea (Rehm) Kuntze

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Nectriaceae  
 • Släkte
  Nectria  
 • Art
  Nectria carneorosea, Rehm
  Synonymer
  Cucurbitaria carneorosea (Rehm) Kuntze
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.