Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ginkgo

Organismgrupp Kärlväxter Ginkgo biloba
Ginkgo Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för ginkgo
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig

Klass Ginkgoopsida, Ordning Ginkgoales (gingkoordningen), Familj Ginkgoaceae (gingkoväxter), Släkte Ginkgo (gingkoer), Art Ginkgo biloba L. - ginkgo Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för ginkgo

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Gymnospermae - nakenfröiga växter 
 • Klass
  Ginkgoopsida  
 • Ordning
  Ginkgoales - gingkoordningen 
 • Familj
  Ginkgoaceae - gingkoväxter 
 • Släkte
  Ginkgo - gingkoer 
 • Art
  Ginkgo bilobaL. - ginkgo

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Gymnospermae - nakenfröiga växter 
 • Klass
  Ginkgoopsida  
 • Ordning
  Ginkgoales - gingkoordningen 
 • Familj
  Ginkgoaceae - gingkoväxter 
 • Släkte
  Ginkgo - gingkoer 
 • Art
  Ginkgo biloba, L. - ginkgo
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.