Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orbilia comma

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Orbilia comma
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Orbilia comma Observationer i Sverige för Orbilia comma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A3e
Nedbrytare som växer under bark på alm. Förmodligen stort mörkertal. Oansenlig och går inte att känna igen i fält. Känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Artens livsmiljö minskar fortlöpande på nationell nivå p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (2-2000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3e).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Orbiliomycetes, Ordning Orbiliales, Familj Orbiliaceae (vaxskålar), Släkte Orbilia (vaxskålar), Art Orbilia comma Graddon Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A3e
Dokumentation Nedbrytare som växer under bark på alm. Förmodligen stort mörkertal. Oansenlig och går inte att känna igen i fält. Känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Artens livsmiljö minskar fortlöpande på nationell nivå p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (2-2000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3e).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orbilia comma

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orbilia comma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Orbiliomycetes  
 • Ordning
  Orbiliales  
 • Familj
  Orbiliaceae - vaxskålar 
 • Släkte
  Orbilia - vaxskålar 
 • Art
  Orbilia commaGraddon

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Orbiliomycetes  
 • Ordning
  Orbiliales  
 • Familj
  Orbiliaceae - vaxskålar 
 • Släkte
  Orbilia - vaxskålar 
 • Art
  Orbilia comma, Graddon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.