Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  valköra

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Otidea phlebophora
Valköra Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för valköra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Otideaceae, Släkte Otidea (haröron), Art Otidea phlebophora (Berk. & Broome) Sacc. - valköra Synonymer Otidea integra (Bres.) Harmaja, Peziza phlebophora Berk. & Broome, Flavoscypha phlebophora (Berk. & Broome) Harmaja

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för valköra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Otideaceae  
 • Släkte
  Otidea - haröron 
 • Art
  Otidea phlebophora(Berk. & Broome) Sacc. - valköra
  Synonymer
  Otidea integra (Bres.) Harmaja
  Peziza phlebophora Berk. & Broome
  Flavoscypha phlebophora (Berk. & Broome) Harmaja

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Otideaceae  
 • Släkte
  Otidea - haröron 
 • Art
  Otidea phlebophora, (Berk. & Broome) Sacc. - valköra
  Synonymer
  Otidea integra (Bres.) Harmaja
  Peziza phlebophora Berk. & Broome
  Flavoscypha phlebophora (Berk. & Broome) Harmaja
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.