Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stubbskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Peziza varia
Stubbskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för stubbskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ädellövträd
· ädellövträd
Har betydelse
Viktig

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Peziza (storskålar), Art Peziza varia (Hedw.:Fr.) Fr. - stubbskål Synonymer Peziza cerea Fr., Peziza micropus Pers.:Fr., kortfotad storskål, murskål, Octospora varia Hedw.:Fr., Peziza viridaria Berk. & Broome, Plicaria viridaria (Berk. & Broome) Rehm

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för stubbskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Peziza - storskålar 
 • Art
  Peziza varia(Hedw.:Fr.) Fr. - stubbskål
  Synonymer
  Peziza cerea Fr.
  Peziza micropus Pers.:Fr.
  kortfotad storskål
  murskål
  Octospora varia Hedw.:Fr.
  Peziza viridaria Berk. & Broome
  Plicaria viridaria (Berk. & Broome) Rehm

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Peziza - storskålar 
 • Art
  Peziza varia, (Hedw.:Fr.) Fr. - stubbskål
  Synonymer
  Peziza cerea Fr.
  Peziza micropus Pers.:Fr.
  kortfotad storskål
  murskål
  Octospora varia Hedw.:Fr.
  Peziza viridaria Berk. & Broome
  Plicaria viridaria (Berk. & Broome) Rehm
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.