Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Prosthemium betulinum

Prosthemium betulinum
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Prosthemium betulinum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Pleomassariaceae, Släkte Prosthemium, Art Prosthemium betulinum Kunze:Fr. Synonymer Prosthemium betulinum Kunze, Sphaeria siparia Berk. & Broome, Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc., Splanchnonema siparium (Berk. & Broome) M.E.Barr, Massaria siparia (Berk. & Broome) C.Tul. & Tul.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Prosthemium betulinum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Pleomassariaceae  
 • Släkte
  Prosthemium  
 • Art
  Prosthemium betulinumKunze:Fr.
  Synonymer
  Prosthemium betulinum Kunze
  Sphaeria siparia Berk. & Broome
  Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc.
  Splanchnonema siparium (Berk. & Broome) M.E.Barr
  Massaria siparia (Berk. & Broome) C.Tul. & Tul.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Pleomassariaceae  
 • Släkte
  Prosthemium  
 • Art
  Prosthemium betulinum, Kunze:Fr.
  Synonymer
  Prosthemium betulinum Kunze
  Sphaeria siparia Berk. & Broome
  Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc.
  Splanchnonema siparium (Berk. & Broome) M.E.Barr
  Massaria siparia (Berk. & Broome) C.Tul. & Tul.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.