Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pyrenopeziza fuckelii

Pyrenopeziza fuckelii
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Pyrenopeziza fuckelii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Dermateaceae, Släkte Pyrenopeziza, Art Pyrenopeziza fuckelii Nannf. Synonymer Pyrenopeziza sphaeroides Fuckel

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Pyrenopeziza fuckelii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Dermateaceae  
 • Släkte
  Pyrenopeziza  
 • Art
  Pyrenopeziza fuckeliiNannf.
  Synonymer
  Pyrenopeziza sphaeroides Fuckel

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Dermateaceae  
 • Släkte
  Pyrenopeziza  
 • Art
  Pyrenopeziza fuckelii, Nannf.
  Synonymer
  Pyrenopeziza sphaeroides Fuckel
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.