Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gemsrotsmjöldagg

Organismgrupp Övriga organismer Sphaerotheca fusca
Gemsrotsmjöldagg Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för gemsrotsmjöldagg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Erysiphales (mjöldagg), Familj Erysiphaceae, Släkte Podosphaera, Art Sphaerotheca fusca (Fr.) S.Blumer - gemsrotsmjöldagg Synonymer Erysiphe fusca Fr., Podosphaera fusca (Fr.) U.Braun & Shishkoff

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för gemsrotsmjöldagg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Podosphaera  
 • Art
  Sphaerotheca fusca(Fr.) S.Blumer - gemsrotsmjöldagg
  Synonymer
  Erysiphe fusca Fr.
  Podosphaera fusca (Fr.) U.Braun & Shishkoff

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Podosphaera  
 • Art
  Sphaerotheca fusca, (Fr.) S.Blumer - gemsrotsmjöldagg
  Synonymer
  Erysiphe fusca Fr.
  Podosphaera fusca (Fr.) U.Braun & Shishkoff
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.