Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Preussia leporina

Preussia leporina
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Preussia leporina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Sporormiaceae, Släkte Preussia, Art Preussia leporina (Niessl) Arx Synonymer Sporormiella leporina (Niessl) S.I.Ahmed & Cain, Sporormia leporina Niessl

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Preussia leporina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Sporormiaceae  
 • Släkte
  Preussia  
 • Art
  Preussia leporina(Niessl) Arx
  Synonymer
  Sporormiella leporina (Niessl) S.I.Ahmed & Cain
  Sporormia leporina Niessl

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Sporormiaceae  
 • Släkte
  Preussia  
 • Art
  Preussia leporina, (Niessl) Arx
  Synonymer
  Sporormiella leporina (Niessl) S.I.Ahmed & Cain
  Sporormia leporina Niessl
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.