Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Preussia scandinavica

Preussia scandinavica
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Preussia scandinavica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Sporormiaceae, Släkte Preussia, Art Preussia scandinavica (I.Egeland) Guarro Synonymer Sporormiella scandinavica (I.Egeland) S.I.Ahmed & Cain, Sporormia scandinavica I.Egeland

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Preussia scandinavica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Sporormiaceae  
 • Släkte
  Preussia  
 • Art
  Preussia scandinavica(I.Egeland) Guarro
  Synonymer
  Sporormiella scandinavica (I.Egeland) S.I.Ahmed & Cain
  Sporormia scandinavica I.Egeland

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Sporormiaceae  
 • Släkte
  Preussia  
 • Art
  Preussia scandinavica, (I.Egeland) Guarro
  Synonymer
  Sporormiella scandinavica (I.Egeland) S.I.Ahmed & Cain
  Sporormia scandinavica I.Egeland
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.