Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stomiopeltis dryadis

Stomiopeltis dryadis
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Stomiopeltis dryadis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Microthyriales, Familj Micropeltidaceae, Släkte Stomiopeltis, Art Stomiopeltis dryadis (Rehm) L.Holm Synonymer Microthyrium microscopicum var. dryadis Rehm, Trichothyrium dryadis (Rehm) Rehm, Calothyrium dryadis (Rehm) Höhn., Microthyrium dryadis (Rehm) M.E.Barr

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Stomiopeltis dryadis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Microthyriales  
 • Familj
  Micropeltidaceae  
 • Släkte
  Stomiopeltis  
 • Art
  Stomiopeltis dryadis(Rehm) L.Holm
  Synonymer
  Microthyrium microscopicum var. dryadis Rehm
  Trichothyrium dryadis (Rehm) Rehm
  Calothyrium dryadis (Rehm) Höhn.
  Microthyrium dryadis (Rehm) M.E.Barr

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Microthyriales  
 • Familj
  Micropeltidaceae  
 • Släkte
  Stomiopeltis  
 • Art
  Stomiopeltis dryadis, (Rehm) L.Holm
  Synonymer
  Microthyrium microscopicum var. dryadis Rehm
  Trichothyrium dryadis (Rehm) Rehm
  Calothyrium dryadis (Rehm) Höhn.
  Microthyrium dryadis (Rehm) M.E.Barr
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.