Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trochila ilicina

Trochila ilicina
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Trochila ilicina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Cenangiaceae, Släkte Trochila, Art Trochila ilicina (Nees:Fr.) Greenh. & Morgan-Jones Synonymer Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec., Sphaeria ilicina Nees:Fr., Stegia ilicis (Chevall.) Fr., Stegia ilicis (Chevall.) Sacc.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Trochila ilicina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Cenangiaceae  
 • Släkte
  Trochila  
 • Art
  Trochila ilicina(Nees:Fr.) Greenh. & Morgan-Jones
  Synonymer
  Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec.
  Sphaeria ilicina Nees:Fr.
  Stegia ilicis (Chevall.) Fr.
  Stegia ilicis (Chevall.) Sacc.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Cenangiaceae  
 • Släkte
  Trochila  
 • Art
  Trochila ilicina, (Nees:Fr.) Greenh. & Morgan-Jones
  Synonymer
  Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec.
  Sphaeria ilicina Nees:Fr.
  Stegia ilicis (Chevall.) Fr.
  Stegia ilicis (Chevall.) Sacc.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.