Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cytospora curreyi

Cytospora curreyi
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Cytospora curreyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Sordariomycetes, Ordning Diaporthales, Familj Cytosporaceae, Släkte Cytospora (kransnästingar), Art Cytospora curreyi Sacc. Synonymer Leucocytospora curreyi (Sacc.) Défago, Valsa curreyi Nitschke, Leucostoma curreyi (Nitschke) Défago

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Cytospora curreyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Diaporthomycetidae  
 • Ordning
  Diaporthales  
 • Familj
  Cytosporaceae  
 • Släkte
  Cytospora - kransnästingar 
 • Art
  Cytospora curreyiSacc.
  Synonymer
  Leucocytospora curreyi (Sacc.) Défago
  Valsa curreyi Nitschke
  Leucostoma curreyi (Nitschke) Défago

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Diaporthomycetidae  
 • Ordning
  Diaporthales  
 • Familj
  Cytosporaceae  
 • Släkte
  Cytospora - kransnästingar 
 • Art
  Cytospora curreyi, Sacc.
  Synonymer
  Leucocytospora curreyi (Sacc.) Défago
  Valsa curreyi Nitschke
  Leucostoma curreyi (Nitschke) Défago
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.