Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Zygospermella insignis

Zygospermella insignis
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Zygospermella insignis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Sordariomycetes, Ordning Sordariales, Familj Lasiosphaeriaceae, Släkte Zygospermella, Art Zygospermella insignis (Mouton) Cain Synonymer Delitschia insignis Mouton, Zygospermum setosum Cain, Zygospermella setosa (Cain) Cain

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Zygospermella insignis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Sordariales  
 • Familj
  Lasiosphaeriaceae  
 • Släkte
  Zygospermella  
 • Art
  Zygospermella insignis(Mouton) Cain
  Synonymer
  Delitschia insignis Mouton
  Zygospermum setosum Cain
  Zygospermella setosa (Cain) Cain

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Sordariales  
 • Familj
  Lasiosphaeriaceae  
 • Släkte
  Zygospermella  
 • Art
  Zygospermella insignis, (Mouton) Cain
  Synonymer
  Delitschia insignis Mouton
  Zygospermum setosum Cain
  Zygospermella setosa (Cain) Cain
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.