Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Scutula tuberculosa

Organismgrupp Lavar Scutula tuberculosa
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Scutula tuberculosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Scutula, Art Scutula tuberculosa (Th.Fr.) Rehm Synonymer Scutula krempelhuberi Körb., Scutula solorinicola (Vain.) Rehm, Karsteniomyces tuberculosus Alstrup & D.Hawksw.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Scutula tuberculosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Scutula  
 • Art
  Scutula tuberculosa(Th.Fr.) Rehm
  Synonymer
  Scutula krempelhuberi Körb.
  Scutula solorinicola (Vain.) Rehm
  Karsteniomyces tuberculosus Alstrup & D.Hawksw.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Scutula  
 • Art
  Scutula tuberculosa, (Th.Fr.) Rehm
  Synonymer
  Scutula krempelhuberi Körb.
  Scutula solorinicola (Vain.) Rehm
  Karsteniomyces tuberculosus Alstrup & D.Hawksw.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.