Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cimbex fagi

Organismgrupp Steklar, Växtsteklar Cimbex fagi
  Steklar, Växtsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cimbex fagi Observationer i Sverige för Cimbex fagi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten är nyligen påvisad i landet (Söderåsen, Skåne 2012), men har med stor sannolikhet funnits i landet en längre tid. Den är knappast eftersökt tidigare och dessutom svår att skilja från sina släktingar. Larven lever av boklöv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Cimbicidae (klubbhornsteklar), Släkte Cimbex, Art Cimbex fagi Zaddach, 1863 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten är nyligen påvisad i landet (Söderåsen, Skåne 2012), men har med stor sannolikhet funnits i landet en längre tid. Den är knappast eftersökt tidigare och dessutom svår att skilja från sina släktingar. Larven lever av boklöv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cimbex fagi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cimbex fagi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Cimbicinae  
 • Tribus
  Cimbicini  
 • Släkte
  Cimbex  
 • Art
  Cimbex fagiZaddach, 1863

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Cimbicinae  
 • Tribus
  Cimbicini  
 • Släkte
  Cimbex  
 • Art
  Cimbex fagi, Zaddach, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.