Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trichonectria rubefaciens

Organismgrupp Lavar Trichonectria rubefaciens
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Trichonectria rubefaciens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
· ädellövträd
· ädellövträd
Har betydelse
Viktig

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Bionectriaceae, Släkte Trichonectria, Art Trichonectria rubefaciens (Ellis & Everh.) Diederich & Schroers Synonymer Trichonectria rubifaciens (Ellis & Everh.) Diederich & Schroers, Nectria rubefaciens Ellis & Everh., Nectria rubifaciens Ellis & Everh., Nectriopsis rubifaciens (Ellis & Everh.) M.S.Cole & D.Hawksw., Acremonium rhabdosporum W.Gams, Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) Cole & D.Hawksw.

Kategori Livskraftig (LC)
Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Trichonectria rubefaciens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Bionectriaceae  
 • Släkte
  Trichonectria  
 • Art
  Trichonectria rubefaciens(Ellis & Everh.) Diederich & Schroers
  Synonymer
  Trichonectria rubifaciens (Ellis & Everh.) Diederich & Schroers
  Nectria rubefaciens Ellis & Everh.
  Nectria rubifaciens Ellis & Everh.
  Nectriopsis rubifaciens (Ellis & Everh.) M.S.Cole & D.Hawksw.
  Acremonium rhabdosporum W.Gams
  Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) Cole & D.Hawksw.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Bionectriaceae  
 • Släkte
  Trichonectria  
 • Art
  Trichonectria rubefaciens, (Ellis & Everh.) Diederich & Schroers
  Synonymer
  Trichonectria rubifaciens (Ellis & Everh.) Diederich & Schroers
  Nectria rubefaciens Ellis & Everh.
  Nectria rubifaciens Ellis & Everh.
  Nectriopsis rubifaciens (Ellis & Everh.) M.S.Cole & D.Hawksw.
  Acremonium rhabdosporum W.Gams
  Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) Cole & D.Hawksw.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.