Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Megabalanus tintinnabulum

Organismgrupp Kräftdjur, Rankfotingar Megabalanus tintinnabulum
  Kräftdjur, Rankfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Megabalanus tintinnabulum
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Maxillopoda, Ordning Thoracica (långhalsar och havstulpaner), Familj Balanidae, Släkte Megabalanus, Art Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) Synonymer Lepas tintinnabulum Linnaeus, 1758

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Megabalanus tintinnabulum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Cirripedia - rankfotingar 
 • Ordning
  Thoracica - långhalsar och havstulpaner 
 • Underordning
  Balanomorpha - havstulpaner 
 • Familj
  Balanidae  
 • Släkte
  Megabalanus  
 • Art
  Megabalanus tintinnabulum(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Lepas tintinnabulum Linnaeus, 1758

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Cirripedia - rankfotingar 
 • Ordning
  Thoracica - långhalsar och havstulpaner 
 • Underordning
  Balanomorpha - havstulpaner 
 • Familj
  Balanidae  
 • Släkte
  Megabalanus  
 • Art
  Megabalanus tintinnabulum, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Lepas tintinnabulum Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.