Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mercenaria mercenaria

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Mercenaria mercenaria
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Mercenaria mercenaria
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Veneridae (venusmusslor), Släkte Mercenaria, Art Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758) Synonymer Venus mercenaria Linnaeus, 1758, hård venusmussla

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Mercenaria mercenaria

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Veneridae - venusmusslor 
 • Släkte
  Mercenaria  
 • Art
  Mercenaria mercenaria(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Venus mercenaria Linnaeus, 1758
  hård venusmussla

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Veneridae - venusmusslor 
 • Släkte
  Mercenaria  
 • Art
  Mercenaria mercenaria, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Venus mercenaria Linnaeus, 1758
  hård venusmussla
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.