Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Abia nitens

Organismgrupp Steklar, Växtsteklar Abia nitens
  Steklar, Växtsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Det vuxna djuret har en rundad kroppsform med mörk färg som i olika vinklar har en lyster av grönt, violett eller kopparbrunt. Den är relativt svår att skilja från andra Abia-arter, särskilt de som lever på väddväxter (ofta samlade i undersläktet Abia), d.v.s. A. sericea, A. candens och A. fulgens (ej i Sverige). Honan skiljs från dessa genom sin glesare punktur på mellanryggen samt de gula antennerna och låren. Hos hanen är avståndet mellan fasettögonen (i överkanten) dubbelt så stort som ett punktöga, medan detta avstånd hos släktingarna är mindre. A. nitens har dessutom övervägande gula lår och antenner. Hanarna av samtliga väddätande arter har filtfläckar på bakkroppens ryggplåt 4–7.

Den utvecklade larven är lättare att artbestämma, dels med hjälp av värdväxten och på utseendet. Grundfärgen är ljus, något blågrå på ryggen och vitaktig på buken. Huvudet är gult till brunt, tydligt ljusare än hos förväxlingsarterna. Längs ryggens mittlinje löper en rad av 11–12 mörka fläckar, på båda sidorna omgivna av gula fläckar, vilket den delar med larven av A. sericea. Längs sidorna finns på varje kroppssegment fem svarta, runda fläckar fördelade från basen av fötterna upp till de gula fläckarna, medan A. candens bara har en svart fläck i anslutning till den gula högt upp på ryggen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Abia nitens Observationer i Sverige för Abia nitens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Inga moderna rapporter finns av denna art men man kan inte utesluta sammanblandning med besläktade arter. Artens utbredning och status i landet är därför okänd. Då den främst anses vara knuten till fältvädd så bör den eftersökas på Gotland, Öland, i Skåne och eventuellt på de inlandslokaler där fältvädden växer. Utifrån de mycket få fynden kan man misstänka att arten överallt i vårt land är ovanlig. Världsutbredningen omfattar västra Palearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten är knuten till väddväxter, liksom några av sina släktingar som den kan sammanblandas med. Inga moderna fynd från Sverige, vilket gör det svårt att bedöma artens status innan samlingar granskats och arten eftersökts i naturen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens larv anses främst vara knuten till fältvädd Scabiosa columbaria och kan även utnyttja luktvädd S. canescens. Om den också kan utnyttja andra väddväxter återstår dock att visa. Arten bör eftersökas på torrängar och andra gräsmarker med en stark population av fältvädd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältvädd
· fältvädd
· luktvädd
· luktvädd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Cimbicidae (klubbhornsteklar), Släkte Abia, Art Abia nitens (Linnaeus, 1758) Synonymer Tenthredo nitens Linnaeus, 1758, Abia brevicornis Leach, 1817, Cimbex splendida Klug, 1820, Abia rossica Semenov, 1896

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten är knuten till väddväxter, liksom några av sina släktingar som den kan sammanblandas med. Inga moderna fynd från Sverige, vilket gör det svårt att bedöma artens status innan samlingar granskats och arten eftersökts i naturen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Det vuxna djuret har en rundad kroppsform med mörk färg som i olika vinklar har en lyster av grönt, violett eller kopparbrunt. Den är relativt svår att skilja från andra Abia-arter, särskilt de som lever på väddväxter (ofta samlade i undersläktet Abia), d.v.s. A. sericea, A. candens och A. fulgens (ej i Sverige). Honan skiljs från dessa genom sin glesare punktur på mellanryggen samt de gula antennerna och låren. Hos hanen är avståndet mellan fasettögonen (i överkanten) dubbelt så stort som ett punktöga, medan detta avstånd hos släktingarna är mindre. A. nitens har dessutom övervägande gula lår och antenner. Hanarna av samtliga väddätande arter har filtfläckar på bakkroppens ryggplåt 4–7.

Den utvecklade larven är lättare att artbestämma, dels med hjälp av värdväxten och på utseendet. Grundfärgen är ljus, något blågrå på ryggen och vitaktig på buken. Huvudet är gult till brunt, tydligt ljusare än hos förväxlingsarterna. Längs ryggens mittlinje löper en rad av 11–12 mörka fläckar, på båda sidorna omgivna av gula fläckar, vilket den delar med larven av A. sericea. Längs sidorna finns på varje kroppssegment fem svarta, runda fläckar fördelade från basen av fötterna upp till de gula fläckarna, medan A. candens bara har en svart fläck i anslutning till den gula högt upp på ryggen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Abia nitens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Abia nitens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Inga moderna rapporter finns av denna art men man kan inte utesluta sammanblandning med besläktade arter. Artens utbredning och status i landet är därför okänd. Då den främst anses vara knuten till fältvädd så bör den eftersökas på Gotland, Öland, i Skåne och eventuellt på de inlandslokaler där fältvädden växer. Utifrån de mycket få fynden kan man misstänka att arten överallt i vårt land är ovanlig. Världsutbredningen omfattar västra Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Abiinae  
 • Tribus
  Abiini  
 • Släkte
  Abia  
 • Art
  Abia nitens(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Tenthredo nitens Linnaeus, 1758
  Abia brevicornis Leach, 1817
  Cimbex splendida Klug, 1820
  Abia rossica Semenov, 1896

Artens larv anses främst vara knuten till fältvädd Scabiosa columbaria och kan även utnyttja luktvädd S. canescens. Om den också kan utnyttja andra väddväxter återstår dock att visa. Arten bör eftersökas på torrängar och andra gräsmarker med en stark population av fältvädd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältvädd - Scabiosa columbaria (Viktig)
· luktvädd - Scabiosa canescens (Har betydelse)
Eventuella hot är oklara, men igenväxning eller exploatering av marker med värdväxten kan utgöra ett problem på längre sikt. Möjligen kan mycket torra somrar skapa födobrist då värdväxten växer på torra marker och kan torka bort sådana år.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Savina, H. & Liston, A.D. 2009. European Abia species feeding on Dipsacaceae, with description of the larva of A. fulgens Zaddach, 1863 (Hymenoptera, Symphyta, Cimbicidae). – Bulletin de la Societe Entomologique de France 114:265–276.

Taeger, A. 1998: Bestimmungsschlüssel der Keulhornblattwespen Deutschlands (Hymenoptera: Cimbicidae). I: Taeger, A. & Blank, S. M. 1998 (red.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers, Keltern. 364 sid.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Abiinae  
 • Tribus
  Abiini  
 • Släkte
  Abia  
 • Art
  Abia nitens, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Tenthredo nitens Linnaeus, 1758
  Abia brevicornis Leach, 1817
  Cimbex splendida Klug, 1820
  Abia rossica Semenov, 1896
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2018.