Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitblecka

Organismgrupp Fiskar Diplodus sargus
Vitblecka Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitblecka har bara påträffats vid ett tillfälle i Sverige, i Blekinge 2006. Arten odlas vid Medelhavet och importeras till Sverige som matfisk.

Totallängd 45 cm, vanligen 20-25 cm. Kropp kraftigt sammantryckt från sidorna och närmast rundad i profil. Mun liten, mellankäksbenet når inte fram till ögat. Längst fram i vardera käken sitter 8-10 långa, framåtlutande tänder med breda, flata spetsar och rak ytterkant. Bakom dem sitter täta rader av knöltänder; 3-5 rader i överkäken och 2-4 i underkäken. Den korta, breda ryggfenan består av en främre taggstrålig del och en bakre mjukstrålig del samt börjar en bit bakom huvudet. Analfenan är kort, bred och belägen rakt under den mjukstråliga delen av ryggfenan. Bröstfenorna är påfallande långa och har en avslutande spets som når utöver analfenans början. Bukfenorna är små. Stjärtfenan är djupt inskuren. Sidolinjen löper i en tydlig båge över sidan men blir rak på stjärtspolen.
Grundfärgen är vitaktig med ett silvrigt skimmer, buken vit. Nosen och pannan är mörkgrå. Över sidorna finns nio smala tvärband; ömsom svarta, ömsom mörkgrå. Upptill vid roten av stjärtspolen finns en stor svart fläck och vid bröstfenbasen en betydligt mindre svart fläck. De opariga fenorna är mörkkantade.
Fenstrålar och fjäll: D XI-XIII.12-15, A III.12-14, P 15, V I.5. Fjäll längs sidan 58-67.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitblecka Observationer i Sverige för vitblecka
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Den enda individ av vitblecka som påträffats i svenskt vatten fångades vid Korsaskär i Blekinge 2006. I övrigt förekommer arten från Biscayabukten söderut till södra Afrika, i Medelhavet och Svarta havet samt i västra Indiska oceanen. Vitblecka odlas i liten omfattning i Medelhavet och importeras till Sverige som matfisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ett fynd i Blekinge.
Ekologi
Vitblecka är en kustlevande, marin stimfisk som lever över olika typer av bottnar ned till 150 meters djup. Unga individer finns också i mer utsötat vatten nära flodmynningar. Födan utgörs framför allt av fiskar, ryggradslösa djur, bandtång och alger. Arten kan vara skildkönad eller protandrisk hermafrodit (dvs. först hane och sedan hona) och blir könsmogen vid två års ålder.
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Perciformes (abborrartade fiskar), Familj Sparidae (havsrudefiskar), Släkte Diplodus, Art Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) - vitblecka Synonymer Sparus sargus Linnaeus, 1758, Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758)

Kategori Ej tillämplig (NA)
Dokumentation Ett fynd i Blekinge.
Vitblecka har bara påträffats vid ett tillfälle i Sverige, i Blekinge 2006. Arten odlas vid Medelhavet och importeras till Sverige som matfisk.

Totallängd 45 cm, vanligen 20-25 cm. Kropp kraftigt sammantryckt från sidorna och närmast rundad i profil. Mun liten, mellankäksbenet når inte fram till ögat. Längst fram i vardera käken sitter 8-10 långa, framåtlutande tänder med breda, flata spetsar och rak ytterkant. Bakom dem sitter täta rader av knöltänder; 3-5 rader i överkäken och 2-4 i underkäken. Den korta, breda ryggfenan består av en främre taggstrålig del och en bakre mjukstrålig del samt börjar en bit bakom huvudet. Analfenan är kort, bred och belägen rakt under den mjukstråliga delen av ryggfenan. Bröstfenorna är påfallande långa och har en avslutande spets som når utöver analfenans början. Bukfenorna är små. Stjärtfenan är djupt inskuren. Sidolinjen löper i en tydlig båge över sidan men blir rak på stjärtspolen.
Grundfärgen är vitaktig med ett silvrigt skimmer, buken vit. Nosen och pannan är mörkgrå. Över sidorna finns nio smala tvärband; ömsom svarta, ömsom mörkgrå. Upptill vid roten av stjärtspolen finns en stor svart fläck och vid bröstfenbasen en betydligt mindre svart fläck. De opariga fenorna är mörkkantade.
Fenstrålar och fjäll: D XI-XIII.12-15, A III.12-14, P 15, V I.5. Fjäll längs sidan 58-67.

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Länsvis förekomst för vitblecka

Länsvis förekomst och status för vitblecka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitblecka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den enda individ av vitblecka som påträffats i svenskt vatten fångades vid Korsaskär i Blekinge 2006. I övrigt förekommer arten från Biscayabukten söderut till södra Afrika, i Medelhavet och Svarta havet samt i västra Indiska oceanen. Vitblecka odlas i liten omfattning i Medelhavet och importeras till Sverige som matfisk.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Percoidei - abborrlika fiskar 
 • Familj
  Sparidae - havsrudefiskar 
 • Släkte
  Diplodus  
 • Art
  Diplodus sargus(Linnaeus, 1758) - vitblecka
  Synonymer
  Sparus sargus Linnaeus, 1758
  Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758)

Vitblecka är en kustlevande, marin stimfisk som lever över olika typer av bottnar ned till 150 meters djup. Unga individer finns också i mer utsötat vatten nära flodmynningar. Födan utgörs framför allt av fiskar, ryggradslösa djur, bandtång och alger. Arten kan vara skildkönad eller protandrisk hermafrodit (dvs. först hane och sedan hona) och blir könsmogen vid två års ålder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Diplodus sargus (Linnaeus, 1758). Systema Naturae, 10:e upplagan, 1: 278.
Etymologi: sargos (gr.), sargus (lat.) = artens namn under antiken.
Uttal: [Díplodus sárgus]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Percoidei - abborrlika fiskar 
 • Familj
  Sparidae - havsrudefiskar 
 • Släkte
  Diplodus  
 • Art
  Diplodus sargus, (Linnaeus, 1758) - vitblecka
  Synonymer
  Sparus sargus Linnaeus, 1758
  Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).