Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Zygnema stellinum

Organismgrupp Alger Zygnema stellinum
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Zygnema stellinum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Conjugatophyceae (konjugater), Ordning Zygnematales, Familj Zygnemataceae, Släkte Zygnema (tvestjärntrådar), Art Zygnema stellinum (Vaucher) C.Agardh Synonymer Conjugata stellinum Vaucher

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Zygnema stellinum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Conjugatophyceae - konjugater 
 • Ordning
  Zygnematales  
 • Familj
  Zygnemataceae  
 • Släkte
  Zygnema - tvestjärntrådar 
 • Art
  Zygnema stellinum(Vaucher) C.Agardh
  Synonymer
  Conjugata stellinum Vaucher

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Conjugatophyceae - konjugater 
 • Ordning
  Zygnematales  
 • Familj
  Zygnemataceae  
 • Släkte
  Zygnema - tvestjärntrådar 
 • Art
  Zygnema stellinum, (Vaucher) C.Agardh
  Synonymer
  Conjugata stellinum Vaucher
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.