Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Megacyclops viridis

Organismgrupp Kräftdjur, Övriga kräftdjur Megacyclops viridis
  Kräftdjur, Övriga kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Megacyclops viridis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Maxillopoda, Ordning Cyclopoida, Familj Cyclopidae, Släkte Megacyclops, Art Megacyclops viridis Jurine, 1820 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Megacyclops viridis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Copepoda - hoppkräftor 
 • Ordning
  Cyclopoida  
 • Familj
  Cyclopidae  
 • Släkte
  Megacyclops  
 • Art
  Megacyclops viridisJurine, 1820

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Copepoda - hoppkräftor 
 • Ordning
  Cyclopoida  
 • Familj
  Cyclopidae  
 • Släkte
  Megacyclops  
 • Art
  Megacyclops viridis, Jurine, 1820
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.