Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klubbmögel

Cordyceps farinosa
Klubbmögel

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för klubbmögel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Cordycipitaceae, Släkte Cordyceps, Art Cordyceps farinosa (Holmsk.:Fr.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora - klubbmögel Synonymer Racemella memorabilis Ces., Ramaria farinosa Holmsk.:Fr., Isaria farinosa (Holmsk.:Fr.) Fr., Paecilomyces farinosus (Holmsk.:Fr.) A.H.S.Br. & G.Sm., Cordyceps memorabilis (Ces.) Sacc., Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S.Br. & G.Sm., Cordyceps memorabilis (Ces.) Ces.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för klubbmögel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Cordycipitaceae  
 • Släkte
  Cordyceps  
 • Art
  Cordyceps farinosa(Holmsk.:Fr.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora - klubbmögel
  Synonymer
  Racemella memorabilis Ces.
  Ramaria farinosa Holmsk.:Fr.
  Isaria farinosa (Holmsk.:Fr.) Fr.
  Paecilomyces farinosus (Holmsk.:Fr.) A.H.S.Br. & G.Sm.
  Cordyceps memorabilis (Ces.) Sacc.
  Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S.Br. & G.Sm.
  Cordyceps memorabilis (Ces.) Ces.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Cordycipitaceae  
 • Släkte
  Cordyceps  
 • Art
  Cordyceps farinosa, (Holmsk.:Fr.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora - klubbmögel
  Synonymer
  Racemella memorabilis Ces.
  Ramaria farinosa Holmsk.:Fr.
  Isaria farinosa (Holmsk.:Fr.) Fr.
  Paecilomyces farinosus (Holmsk.:Fr.) A.H.S.Br. & G.Sm.
  Cordyceps memorabilis (Ces.) Sacc.
  Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S.Br. & G.Sm.
  Cordyceps memorabilis (Ces.) Ces.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.