Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Coleosporium tussilaginis

Organismgrupp Basidiesvampar Coleosporium tussilaginis
  Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Coleosporium tussilaginis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Coleosporiaceae, Släkte Coleosporium (vaxrost), Art Coleosporium tussilaginis (Pers.:Pers.) Lév. Synonymer vaxrost, Uredo tussilaginis Pers.:Pers., blåsrost

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Coleosporium tussilaginis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Coleosporiaceae  
 • Släkte
  Coleosporium - vaxrost 
 • Art
  Coleosporium tussilaginis(Pers.:Pers.) Lév.
  Synonymer
  vaxrost
  Uredo tussilaginis Pers.:Pers.
  blåsrost

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Coleosporiaceae  
 • Släkte
  Coleosporium - vaxrost 
 • Art
  Coleosporium tussilaginis, (Pers.:Pers.) Lév.
  Synonymer
  vaxrost
  Uredo tussilaginis Pers.:Pers.
  blåsrost
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.