Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  konvaljerost

Organismgrupp Övriga organismer, Basidiesvampar Puccinia sessilis
Konvaljerost Övriga organismer, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för konvaljerost
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Puccinia, Art Puccinia sessilis J.Schröt. - konvaljerost Synonymer Puccinia linearis Roberge, Puccinia phalaridis Plowr., Puccinia winteriana Magnus, Puccinia digraphidis Soppitt, Puccinia orchidearum-phalaridis Kleb.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för konvaljerost

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Puccinia  
 • Art
  Puccinia sessilisJ.Schröt. - konvaljerost
  Synonymer
  Puccinia linearis Roberge
  Puccinia phalaridis Plowr.
  Puccinia winteriana Magnus
  Puccinia digraphidis Soppitt
  Puccinia orchidearum-phalaridis Kleb.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Puccinia  
 • Art
  Puccinia sessilis, J.Schröt. - konvaljerost
  Synonymer
  Puccinia linearis Roberge
  Puccinia phalaridis Plowr.
  Puccinia winteriana Magnus
  Puccinia digraphidis Soppitt
  Puccinia orchidearum-phalaridis Kleb.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.