Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  springgurka

Organismgrupp Kärlväxter Cyclanthera brachystachya
Springgurka Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för springgurka
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Cucurbitales (gurkordningen), Familj Cucurbitaceae (gurkväxter), Släkte Cyclanthera (springgurkor), Art Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn. - springgurka Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för springgurka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Cucurbitales - gurkordningen 
 • Familj
  Cucurbitaceae - gurkväxter 
 • Släkte
  Cyclanthera - springgurkor 
 • Art
  Cyclanthera brachystachya(Ser.) Cogn. - springgurka

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Cucurbitales - gurkordningen 
 • Familj
  Cucurbitaceae - gurkväxter 
 • Släkte
  Cyclanthera - springgurkor 
 • Art
  Cyclanthera brachystachya, (Ser.) Cogn. - springgurka
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.