Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xylodon erastii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Xylodon erastii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Xylodon erastii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Schizoporaceae, Släkte Xylodon, Art Xylodon erastii (Saaren. & Kotir.) Tura & al. Synonymer Xylodon erastii (Saaren. & Kotir.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin, Hyphodontia erastii Saaren. & Kotir., Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarden

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Xylodon erastii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon erastii(Saaren. & Kotir.) Tura & al.
  Synonymer
  Xylodon erastii (Saaren. & Kotir.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin
  Hyphodontia erastii Saaren. & Kotir.
  Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarden

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon erastii, (Saaren. & Kotir.) Tura & al.
  Synonymer
  Xylodon erastii (Saaren. & Kotir.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin
  Hyphodontia erastii Saaren. & Kotir.
  Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.