Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Porostereum spadiceum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Porostereum spadiceum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Porostereum spadiceum
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Phanerochaetaceae, Släkte Porostereum, Art Porostereum spadiceum (Pers.:Fr.) Hjortstam & Ryvarden Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Porostereum spadiceum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Phanerochaetaceae  
 • Släkte
  Porostereum  
 • Art
  Porostereum spadiceum(Pers.:Fr.) Hjortstam & Ryvarden

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Phanerochaetaceae  
 • Släkte
  Porostereum  
 • Art
  Porostereum spadiceum, (Pers.:Fr.) Hjortstam & Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.