Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hagtornsrost

Organismgrupp Basidiesvampar Gymnosporangium clavariiforme
Hagtornsrost Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för hagtornsrost
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Gymnosporangium (gelérost), Art Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. - hagtornsrost Synonymer Tremella clavariiformis Wulfen, Podisoma clavariiforme (Wulfen) Duby, Tremella juniperina L., Roestelia lacerata Mérat, Gyraria juniperina Gray

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för hagtornsrost

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Gymnosporangium - gelérost 
 • Art
  Gymnosporangium clavariiforme(Wulfen) DC. - hagtornsrost
  Synonymer
  Tremella clavariiformis Wulfen
  Podisoma clavariiforme (Wulfen) Duby
  Tremella juniperina L.
  Roestelia lacerata Mérat
  Gyraria juniperina Gray

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Gymnosporangium - gelérost 
 • Art
  Gymnosporangium clavariiforme, (Wulfen) DC. - hagtornsrost
  Synonymer
  Tremella clavariiformis Wulfen
  Podisoma clavariiforme (Wulfen) Duby
  Tremella juniperina L.
  Roestelia lacerata Mérat
  Gyraria juniperina Gray
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.