Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kungslax

Organismgrupp Fiskar Oncorhynchus tshawytscha
Kungslax Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kungslax
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Salmoniformes (laxartade fiskar), Familj Salmonidae (laxfiskar), Släkte Oncorhynchus, Art Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum, 1792) - kungslax Synonymer Chinook salmon, Salmo tshawytscha Walbaum, 1792

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för kungslax

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Överordning
  Protacanthopterygii  
 • Ordning
  Salmoniformes - laxartade fiskar 
 • Familj
  Salmonidae - laxfiskar 
 • Underfamilj
  Salmoninae  
 • Släkte
  Oncorhynchus  
 • Art
  Oncorhynchus tshawytscha(Walbaum, 1792) - kungslax
  Synonymer
  Chinook salmon
  Salmo tshawytscha Walbaum, 1792

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Överordning
  Protacanthopterygii  
 • Ordning
  Salmoniformes - laxartade fiskar 
 • Familj
  Salmonidae - laxfiskar 
 • Underfamilj
  Salmoninae  
 • Släkte
  Oncorhynchus  
 • Art
  Oncorhynchus tshawytscha, (Walbaum, 1792) - kungslax
  Synonymer
  Chinook salmon
  Salmo tshawytscha Walbaum, 1792
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).