Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  honungskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Armillaria mellea s.lat.
Honungskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 6 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ekologi
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· barrträd
· barrträd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Physalacriaceae, Släkte Armillaria, Kollektivtaxon Armillaria mellea s.lat. - honungskivling Synonymer Armillariella mellea s. lat.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Physalacriaceae  
 • Släkte
  Armillaria  
 • Kollektivtaxon
  Armillaria mellea s.lat. - honungskivling
  Synonymer
  Armillariella mellea s. lat.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Physalacriaceae  
 • Släkte
  Armillaria  
 • Kollektivtaxon
  Armillaria mellea s.lat. - honungskivling
  Synonymer
  Armillariella mellea s. lat.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.