Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickfiskartade fiskar

Organismgrupp Fiskar Ordning - Myctophiformes
Prickfiskartade fiskar Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ordningen prickfiskartade fiskar omfattar två familjer: Neoscopelidae med sex arter och prickfiskar (Myctophidae) med ca 240 arter. Ordningen består av pelagiska djuphavsfiskar och finns representerad i alla hav. De liknar laxtobisartade fiskar (ordning Aulopiformes), och har liksom de flesta av dessa fettfena och stor mun, men de skiljer sig från dem bl.a. genom utseendet på det koniska sidoutskottet på första ryggkotan. Dessutom har de, liksom mer avancerade fiskar, förlorat den femte svalgtandplattan. Tänderna är mycket korta. Nästan alla arter har lysorgan med öppningar (fotoforer) huvudsakligen på undersidan av kroppen och huvudet. Simblåsa finns hos de flesta, men inte alla arter. Flertalet arter företar dygnsvandringar och befinner sig från ytan ned till drygt 100 meters djup nattetid, för att under dagen gå ned till ett djup av 300-1 200 m. Särskilt prickfiskar, som uppträder i enorma stim, utgör viktig föda för större fiskar och fångas också som industrifisk (dvs. de mals till fiskmjöl och används som djurfoder).
Ekologi
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Myctophiformes Regan, 1911 - prickfiskartade fiskar Synonymer

Ordningen prickfiskartade fiskar omfattar två familjer: Neoscopelidae med sex arter och prickfiskar (Myctophidae) med ca 240 arter. Ordningen består av pelagiska djuphavsfiskar och finns representerad i alla hav. De liknar laxtobisartade fiskar (ordning Aulopiformes), och har liksom de flesta av dessa fettfena och stor mun, men de skiljer sig från dem bl.a. genom utseendet på det koniska sidoutskottet på första ryggkotan. Dessutom har de, liksom mer avancerade fiskar, förlorat den femte svalgtandplattan. Tänderna är mycket korta. Nästan alla arter har lysorgan med öppningar (fotoforer) huvudsakligen på undersidan av kroppen och huvudet. Simblåsa finns hos de flesta, men inte alla arter. Flertalet arter företar dygnsvandringar och befinner sig från ytan ned till drygt 100 meters djup nattetid, för att under dagen gå ned till ett djup av 300-1 200 m. Särskilt prickfiskar, som uppträder i enorma stim, utgör viktig föda för större fiskar och fångas också som industrifisk (dvs. de mals till fiskmjöl och används som djurfoder).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Scopelomorpha  
 • Ordning
  MyctophiformesRegan, 1911 - prickfiskartade fiskar
Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Scopelomorpha  
 • Ordning
  Myctophiformes - prickfiskartade fiskar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).