Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  marulkartade fiskar

Organismgrupp Fiskar Ordning - Lophiiformes
Marulkartade fiskar Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ordningen marulkartade fiskar (Lophiiformes) omfattar tre eller fem underordningar, 18 familjer och drygt 300 marina arter. Ungefär hälften av arterna utgörs av bottenlevande former med bukfenorna placerade under huvudet och armlika bröstfenor. Av dessa lever arterna i underordningarna Lophioidei och Antennarioidei på relativt grunt vatten, medan arterna i familjerna Chaunacidae och Ogcocephalidae finns både på grunt och djupt vatten. Chaunacidae och fladdermusfiskar (Ogcocephalidae) betraktas antingen som egna underordningar med en familj vardera eller som en enda underordning (Ogcocephaloidei), vilken då också inbegriper de elva familjerna pelagiska djuphavsmarulkar som annars placeras i en egen underordning (Ceratoidei). Djuphavsmarulkar saknar bukfenor och har små bröstfenor, men de utmärks av stora huvuden och långa, vassa tänder.
I Sverige finns bara arten marulk Lophius piscatorius, men två små exemplar av marmorerad sargassoulk Histrio histrio påträffades i Varangerfjorden i nordligaste Norge 1826.
Ekologi
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Lophiiformes Rafinesque, 1810 - marulkartade fiskar Synonymer

Ordningen marulkartade fiskar (Lophiiformes) omfattar tre eller fem underordningar, 18 familjer och drygt 300 marina arter. Ungefär hälften av arterna utgörs av bottenlevande former med bukfenorna placerade under huvudet och armlika bröstfenor. Av dessa lever arterna i underordningarna Lophioidei och Antennarioidei på relativt grunt vatten, medan arterna i familjerna Chaunacidae och Ogcocephalidae finns både på grunt och djupt vatten. Chaunacidae och fladdermusfiskar (Ogcocephalidae) betraktas antingen som egna underordningar med en familj vardera eller som en enda underordning (Ogcocephaloidei), vilken då också inbegriper de elva familjerna pelagiska djuphavsmarulkar som annars placeras i en egen underordning (Ceratoidei). Djuphavsmarulkar saknar bukfenor och har små bröstfenor, men de utmärks av stora huvuden och långa, vassa tänder.
I Sverige finns bara arten marulk Lophius piscatorius, men två små exemplar av marmorerad sargassoulk Histrio histrio påträffades i Varangerfjorden i nordligaste Norge 1826.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  LophiiformesRafinesque, 1810 - marulkartade fiskar
Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Lophiiformes - marulkartade fiskar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).