Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ormfiskartade fiskar

Organismgrupp Fiskar Ordning - Ophidiiformes
Ormfiskartade fiskar Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Till de ormfiskartade fiskarna räknas närmare 400 huvudsakligen marina arter i fyra familjer: Aphyonidae, Bythitidae, nålfiskar (Carapidae) och ormfiskar (Ophidiidae). Fem arter inom familjen Bythitidae är kända från sötvatten. Ormfiskartade fiskar är långsträckta med bred rygg- och analfena, vilka som regel övergår i stjärtfenan utan tydligt avbrott. När de inte saknas helt är bukfenorna placerade långt fram, på strupen eller på hakan. Nålfiskar och ormfiskar är äggläggande, de övriga föder fullt utvecklade ungar. Samtliga livnär sig av animalisk föda; fiskar eller ryggradslösa djur. De flesta av nålfiskarterna lever inne i sjögurkor, sjöstjärnor eller musslor, ibland som parasiter som äter av värddjurets inre organ.
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Ophidiiformes Rafinesque, 1810 - ormfiskartade fiskar Synonymer Ophidiformes

Till de ormfiskartade fiskarna räknas närmare 400 huvudsakligen marina arter i fyra familjer: Aphyonidae, Bythitidae, nålfiskar (Carapidae) och ormfiskar (Ophidiidae). Fem arter inom familjen Bythitidae är kända från sötvatten. Ormfiskartade fiskar är långsträckta med bred rygg- och analfena, vilka som regel övergår i stjärtfenan utan tydligt avbrott. När de inte saknas helt är bukfenorna placerade långt fram, på strupen eller på hakan. Nålfiskar och ormfiskar är äggläggande, de övriga föder fullt utvecklade ungar. Samtliga livnär sig av animalisk föda; fiskar eller ryggradslösa djur. De flesta av nålfiskarterna lever inne i sjögurkor, sjöstjärnor eller musslor, ibland som parasiter som äter av värddjurets inre organ.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  OphidiiformesRafinesque, 1810 - ormfiskartade fiskar
  Synonymer
  Ophidiformes

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Ophidiiformes - ormfiskartade fiskar
  Synonymer
  Ophidiformes
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).