Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grävsjöborrar

Organismgrupp Tagghudingar, Sjöborrar Ordning - Spatangoida
Grävsjöborrar Tagghudingar, Sjöborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 3 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. 1 arter VU
 7. 1 arter EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ordningen Spatangoida omfattar två underordningar och tre nu levande familjer som inte har placerats i underordningar. Fyra familjer har representanter i Sverige. Ordningen innefattar arter med ganska olikartat utseende, men alla är tydligt bilateralsymmetriska och lever nedgrävda i sedimentbottnar. De har en bred mun som är placerad på undersidans främre halva och har ett brett labrum (plåten som bildar ”underläpp”). Ambulakralfälten löper ned till munnen, och i plattorna precis vid munkanten finns i varje fält två slangfötter som kommer ut ur två porer. Hos de vuxna djuren saknas Aristoteles lykta. En eller flera fascioler finns. Även om djuren är bilateralsymmetriska är det vanligt att högersidan når aningen längre fram än den vänstra. Bland de svenska arterna syns detta tydligast inom släktena Spatangus och Brisaster.
Artfaktablad (pdf)

Klass Echinoidea (sjöborrar), Ordning Spatangoida L.Agassiz, 1840 - grävsjöborrar Synonymer

Ordningen Spatangoida omfattar två underordningar och tre nu levande familjer som inte har placerats i underordningar. Fyra familjer har representanter i Sverige. Ordningen innefattar arter med ganska olikartat utseende, men alla är tydligt bilateralsymmetriska och lever nedgrävda i sedimentbottnar. De har en bred mun som är placerad på undersidans främre halva och har ett brett labrum (plåten som bildar ”underläpp”). Ambulakralfälten löper ned till munnen, och i plattorna precis vid munkanten finns i varje fält två slangfötter som kommer ut ur två porer. Hos de vuxna djuren saknas Aristoteles lykta. En eller flera fascioler finns. Även om djuren är bilateralsymmetriska är det vanligt att högersidan når aningen längre fram än den vänstra. Bland de svenska arterna syns detta tydligast inom släktena Spatangus och Brisaster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Echinozoa  
 • Klass
  Echinoidea - sjöborrar 
 • Underklass
  Euechinoidea  
 • Infraklass
  Irregularia  
 • Överordning
  Atelostomata  
 • Ordning
  SpatangoidaL.Agassiz, 1840 - grävsjöborrar

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tagghudingar-svalgsträngsdjur. Echinodermata-Hemichordata. 2013. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Echinozoa  
 • Klass
  Echinoidea - sjöborrar 
 • Underklass
  Euechinoidea  
 • Infraklass
  Irregularia  
 • Överordning
  Atelostomata  
 • Ordning
  Spatangoida - grävsjöborrar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013.