Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrkantarell

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Arrhenia lobata
Kärrkantarell Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kärrkantarell
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Myrmark. Även fjällmyr. På krok- och skedmossor Drepanocladus s. lat. resp. Calliergon spp. Kalkrik mark.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Arrhenia (mosskantareller), Art Arrhenia lobata (Pers.:Fr.) Redhead - kärrkantarell Synonymer Leptoglossum lobatum (Pers.:Fr.) Ricken, Cantharellus lobatus (Pers.:Fr.) Fr., Merulius lobatus Pers.:Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kärrkantarell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Lichenomphalioideae  
 • Släkte
  Arrhenia - mosskantareller 
 • Art
  Arrhenia lobata(Pers.:Fr.) Redhead - kärrkantarell
  Synonymer
  Leptoglossum lobatum (Pers.:Fr.) Ricken
  Cantharellus lobatus (Pers.:Fr.) Fr.
  Merulius lobatus Pers.:Fr.

Myrmark. Även fjällmyr. På krok- och skedmossor Drepanocladus s. lat. resp. Calliergon spp. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Høiland, K. 1976: The genera Leptoglossum, Arrhenia, Phaeotellus and Cyphellostereum in Norway and Svalbard. Norw. J. Bot. 23: 21--212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Lichenomphalioideae  
 • Släkte
  Arrhenia - mosskantareller 
 • Art
  Arrhenia lobata, (Pers.:Fr.) Redhead - kärrkantarell
  Synonymer
  Leptoglossum lobatum (Pers.:Fr.) Ricken
  Cantharellus lobatus (Pers.:Fr.) Fr.
  Merulius lobatus Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.