Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Baeospora myriadophylla

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Baeospora myriadophylla
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Baeospora myriadophylla Observationer i Sverige för Baeospora myriadophylla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på gammal, starkt nedbruten barrved. I Sverige finns bara ett fynd gjort på en gammal nedbruten låga i Dalarna (2003). Arten är spektakulär och troligen inte mycket förbisedd utan reellt mycket sällsynt. Sällsynt och rödlistad även i Finland och Norge. Klassas som DD pga dåligt kunskapsunderlag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biotop dåligt känd Dåligt känd ekologi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cyphellaceae, Släkte Baeospora, Art Baeospora myriadophylla (Peck) Singer Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på gammal, starkt nedbruten barrved. I Sverige finns bara ett fynd gjort på en gammal nedbruten låga i Dalarna (2003). Arten är spektakulär och troligen inte mycket förbisedd utan reellt mycket sällsynt. Sällsynt och rödlistad även i Finland och Norge. Klassas som DD pga dåligt kunskapsunderlag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Baeospora myriadophylla

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Baeospora myriadophylla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cyphellaceae  
 • Släkte
  Baeospora  
 • Art
  Baeospora myriadophylla(Peck) Singer

Biotop dåligt känd Dåligt känd ekologi.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cyphellaceae  
 • Släkte
  Baeospora  
 • Art
  Baeospora myriadophylla, (Peck) Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.