Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bisporella sulfurina

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Bisporella sulfurina
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Bisporella sulfurina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd eller på stroman av döda kärnsvampar Pyrenomycetes.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ädellövträd
· ädellövträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Helotiaceae, Släkte Bisporella (gulskålar), Art Bisporella sulfurina (Quél.) S.E.Carp. Synonymer Calycina sulfurina (Quél.) Kuntze, Helotium sulfurinum Quél., Calycella sulfurina (Quél.) Boud., Calycellina sulfurina (Quél.) Boud.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Bisporella sulfurina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Bisporella - gulskålar 
 • Art
  Bisporella sulfurina(Quél.) S.E.Carp.
  Synonymer
  Calycina sulfurina (Quél.) Kuntze
  Helotium sulfurinum Quél.
  Calycella sulfurina (Quél.) Boud.
  Calycellina sulfurina (Quél.) Boud.

Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd eller på stroman av döda kärnsvampar Pyrenomycetes.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Bisporella - gulskålar 
 • Art
  Bisporella sulfurina, (Quél.) S.E.Carp.
  Synonymer
  Calycina sulfurina (Quél.) Kuntze
  Helotium sulfurinum Quél.
  Calycella sulfurina (Quél.) Boud.
  Calycellina sulfurina (Quél.) Boud.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.