Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hålsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Suillus cavipes
Hålsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för hålsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lärk
· lärk
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Suillaceae, Släkte Suillus (slemsoppar), Art Suillus cavipes (Opat.) A.H.Sm. & Thiers - hålsopp Synonymer Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr., Boletus cavipes Opat.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för hålsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Suillineae  
 • Familj
  Suillaceae  
 • Släkte
  Suillus - slemsoppar 
 • Art
  Suillus cavipes(Opat.) A.H.Sm. & Thiers - hålsopp
  Synonymer
  Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.
  Boletus cavipes Opat.

Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lärk - Larix decidua (Viktig)

Noordeloos vill att den ska föras tillbaka till Boletus c. (Ref. Noordeloos, M. 2000. Hoe raak it thuis in de Boketen. -- Coolia 43: 75--98.); Alessio, C. L. 1985: Boletus. Fungi Europaei 2. -- 712 s. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Suillineae  
 • Familj
  Suillaceae  
 • Släkte
  Suillus - slemsoppar 
 • Art
  Suillus cavipes, (Opat.) A.H.Sm. & Thiers - hålsopp
  Synonymer
  Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.
  Boletus cavipes Opat.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.