Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Imleria badia
Brunsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för brunsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Även lövskog. Marken. Med tall, sällan ek och bok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Imleria, Art Imleria badia (Fr.:Fr.) Vizzini - brunsopp Synonymer Xerocomus badius (Fr.:Fr.) E.-J.Gilbert, Boletus badius (Fr.:Fr.) Fr., Boletus castaneus var. badius Fr.:Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för brunsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Imleria  
 • Art
  Imleria badia(Fr.:Fr.) Vizzini - brunsopp
  Synonymer
  Xerocomus badius (Fr.:Fr.) E.-J.Gilbert
  Boletus badius (Fr.:Fr.) Fr.
  Boletus castaneus var. badius Fr.:Fr.

Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Även lövskog. Marken. Med tall, sällan ek och bok.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)

Kallio, P & Heikkilä, H. 1978: The boletes of Finland 1. Genus Boletus. Karstenia 18: 1--19.; Alessio, C. L. 1985: Boletus. Fungi Europaei 2. -- 712 s. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Imleria  
 • Art
  Imleria badia, (Fr.:Fr.) Vizzini - brunsopp
  Synonymer
  Xerocomus badius (Fr.:Fr.) E.-J.Gilbert
  Boletus badius (Fr.:Fr.) Fr.
  Boletus castaneus var. badius Fr.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.