Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blodsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sutorius luridiformis
Blodsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för blodsopp Observationer i Sverige för blodsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bl.a. bok, ek och lind.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· lindar
· lindar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Sutorius, Art Sutorius luridiformis (Rostk.) G.Wu & Zhu L.Yang - blodsopp Synonymer Boletus luridiformis Rostk., Boletus miniatoporus Secr., Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blodsopp

Länsvis förekomst och status för blodsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blodsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Sutorius  
 • Art
  Sutorius luridiformis(Rostk.) G.Wu & Zhu L.Yang - blodsopp
  Synonymer
  Boletus luridiformis Rostk.
  Boletus miniatoporus Secr.
  Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini

Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bl.a. bok, ek och lind.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· lindar - Tilia (Viktig)

Kallio, P & Heikkilä, H. 1978: The boletes of Finland 1. Genus Boletus. Karstenia 18: 1--19.; Alessio, C. L. 1985: Boletus. Fungi Europaei 2. -- 712 s. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Sutorius  
 • Art
  Sutorius luridiformis, (Rostk.) G.Wu & Zhu L.Yang - blodsopp
  Synonymer
  Boletus luridiformis Rostk.
  Boletus miniatoporus Secr.
  Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.