Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  parasitsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Pseudoboletus parasiticus
Parasitsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för parasitsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Löv- och blandskog, bl.a. hedekskog. Parasit på gul rottryffel Scleroderma citrinum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza, Parasit
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Pseudoboletus, Art Pseudoboletus parasiticus (Bull.:Fr.) Šutara - parasitsopp Synonymer Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quél., Boletus parasiticus Bull.:Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för parasitsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Pseudoboletus  
 • Art
  Pseudoboletus parasiticus(Bull.:Fr.) Šutara - parasitsopp
  Synonymer
  Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quél.
  Boletus parasiticus Bull.:Fr.

Löv- och blandskog, bl.a. hedekskog. Parasit på gul rottryffel Scleroderma citrinum.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Eriksson, G. 1991: Rikt fynd av parasitsopp. Jordstjärnan 12(1): 44.; Alessio, C. L. 1985: Boletus. Fungi Europaei 2. -- 712 s. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Pseudoboletus  
 • Art
  Pseudoboletus parasiticus, (Bull.:Fr.) Šutara - parasitsopp
  Synonymer
  Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quél.
  Boletus parasiticus Bull.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.