Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hortiboletus rubellus
Rödsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för rödsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Öppen ädellövskog och park. Marken. Med lövträd, särskilt bok och ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Hortiboletus, Art Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi - rödsopp Synonymer Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél., Boletus rubellus Krombh., Boletus sanguineus With., Boletus versicolor Rostk., Xerocomus versicolor E.-J.Gilbert, Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rödsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hortiboletus  
 • Art
  Hortiboletus rubellus(Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi - rödsopp
  Synonymer
  Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
  Boletus rubellus Krombh.
  Boletus sanguineus With.
  Boletus versicolor Rostk.
  Xerocomus versicolor E.-J.Gilbert
  Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara

Öppen ädellövskog och park. Marken. Med lövträd, särskilt bok och ek.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)

Kallio, P & Heikkilä, H. 1978: The boletes of Finland 1. Genus Boletus. Karstenia 18: 1--19.; Alessio, C. L. 1985: Boletus. Fungi Europaei 2. -- 712 s. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hortiboletus  
 • Art
  Hortiboletus rubellus, (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi - rödsopp
  Synonymer
  Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
  Boletus rubellus Krombh.
  Boletus sanguineus With.
  Boletus versicolor Rostk.
  Xerocomus versicolor E.-J.Gilbert
  Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.