Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trådticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Climacocystis borealis
Trådticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för trådticka Observationer i Sverige för trådticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Granskog, helst ängsgranskog och rik sumpgranskog. Stubbar och döda stående eller, sällan, liggande stammar av gran. Vitrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· granar
· granar
· tallar
· tallar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Climacocystis, Art Climacocystis borealis (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar - trådticka Synonymer Abortiporus borealis (Fr.:Fr.) Singer, Bjerkandera borealis (Fr.:Fr.) P.Karst., Boletus borealis (Fr.:Fr.) Wahlenb., Leptoporus borealis (Fr.:Fr.) Pilát, Postia borealis (Fr.:Fr.) P.Karst., Spongipellis borealis (Fr.:Fr.) Pat., Tyromyces borealis (Fr.:Fr.) Imazeki, Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar, Polyporus borealis Fr.:Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trådticka

Länsvis förekomst och status för trådticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trådticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Climacocystis  
 • Art
  Climacocystis borealis(Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar - trådticka
  Synonymer
  Abortiporus borealis (Fr.:Fr.) Singer
  Bjerkandera borealis (Fr.:Fr.) P.Karst.
  Boletus borealis (Fr.:Fr.) Wahlenb.
  Leptoporus borealis (Fr.:Fr.) Pilát
  Postia borealis (Fr.:Fr.) P.Karst.
  Spongipellis borealis (Fr.:Fr.) Pat.
  Tyromyces borealis (Fr.:Fr.) Imazeki
  Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar
  Polyporus borealis Fr.:Fr.

Granskog, helst ängsgranskog och rik sumpgranskog. Stubbar och döda stående eller, sällan, liggande stammar av gran. Vitrötare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· tallar - Pinus (Har betydelse)

H. Knudsen & A. Pedersen, Svampe 10: 97-98, 1984.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Climacocystis  
 • Art
  Climacocystis borealis, (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouzar - trådticka
  Synonymer
  Abortiporus borealis (Fr.:Fr.) Singer
  Bjerkandera borealis (Fr.:Fr.) P.Karst.
  Boletus borealis (Fr.:Fr.) Wahlenb.
  Leptoporus borealis (Fr.:Fr.) Pilát
  Postia borealis (Fr.:Fr.) P.Karst.
  Spongipellis borealis (Fr.:Fr.) Pat.
  Tyromyces borealis (Fr.:Fr.) Imazeki
  Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar
  Polyporus borealis Fr.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.